+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

ÇOCUK VE ERGENDE KONVERSİYON BOZUKLUĞU

04 Ocak 2018
4 kez görüntülendi
ÇOCUK VE ERGENDE KONVERSİYON BOZUKLUĞU

ÇOCUK VE ERGENDE KONVERSİYON BOZUKLUĞU

Organik nedenlerle açıklanamayan, psikososyal ya da duygusal nedenlere bağlı olduğu düşünülen, bedensel yakınmalarla seyreden ruhsal hastalıklara somatoform hastalıklar denir. Konversiyon bozukluğu; somatoform bozukluklarından birisidir. Konversiyonun kelime anlamı ‘döndürme’ dir.

Konversiyon Bozukluğu;

  • Motor
  • Duyusal
  • Epileptik olmayan nöbetler
  • Karma tip

Olarak 4 alttipe ayrılır. Motor bulgular arasında parelizi, parezi, pleji, nörolojik bulgular arasında anestezi, parestezi, körlük, epileptik olmayan nöbetler arasında da bayılmayı örnek verilebilir.

Konversiyon bozukluğunda; bir ya da birden fazla bedensel belirti ve belirtilerin ortaya çıkışı ile zamansal ilişki bulunan aile içi çatışmalar, kayıp ya da travma gibi psikolojik stresörlerin varlığı önemli bileşenlerdir. Belirtiler genellikle ruhsal stresör etkeninden hemen sonra ya da saatler, günler, haftalar sonra ortaya çıkabilir.

Konversiyon bozukluğu nedenleri neler olabilir?

Yapılan araştırmalarda genetik geçiş ile ilgili veriler sınırlıdır.

Ailesel faktörler üzerinde daha çok durulmaktadır. Bu bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde genellikle ailesel işlevler zayıftır.

3 tür aile yapısı daha çok dikkati çekmektedir:

1.Kaygılı aileler: Hastalıkla aşırı uğraş halinde olan ailelerdir.

2.Kaotik aileler: Bu tür ailelerde genellikle ilgi çekmenin yolu bedensel yakınmalardır.

3.Dengeleyen aileler: Ailede hasta çocuk, aile sorunlarının dile getirilmesinde, yansıtılmasında yer almaktadır, yani çocuk aile içinde bir sorun olduğu sinyalini konversif semptomlarla vermektedir.

Çocuk ve ergende konversiyon bozukluğunun psikojenik etkisi nedir?

1.Çocuk ve/veya ergen bilinçaltı çatışmadan kurtulur.

2.Üzerindeki sorumluluk ve beklenti kalkar yani ikincil kazanç sağlamış olur.

Yaygınlık

Konversiyon bozukluğu doğu kültüründe daha çoktur. Genel olarak çocuk ve ergenlerdeki yaygınlığı %2-3.’dür. Bu konversiyonların %10-15’i yani en yaygın olanı epileptik olmayan yalancı bayılma nöbetleridir.

Konversiyon bozukluğunda bilinmesi gereken en önemli şey; bulguların bilinçli ve planlı yapılmadığıdır. Ancak bulgular sonundaki ikincil kazançlar ve/veya ailenin yanlış tutumları sürekliliğini veya şiddetini arttırabilir.

Çocuk ve ergenlerdeki konversiyon bozukluğunun gidişi genellikle iyidir. Yapılan çalışmalarda %80-85’inin 4 yıl sonra düzeldiğini göstermektedir.