+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ HANGİ BECERİ ALANLARINI KAPSAR?

13 Ekim 2019
2 kez görüntülendi
DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ HANGİ BECERİ ALANLARINI KAPSAR?

DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ  KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK OLAN BECERİ ALANLARI

POSTÜR, DENGE,VÜCUT İMAJI SORUNLARI

Kas problemleri sebebiyle duruş, denge ve vücut imajı sorunları olan bireyler…

İNCE MOTOR BECERİLER

Zayıf elbecerisini geliştirmeye yönelik aktiviteler, makas kullanımı, yazı yazma beceri gelişimi

buykamagrausa.com

, kalem tutma,kavrama sıkma,ayakkabı ipi kavrama, düğümleme, fermuar çekme gibi el becerisi gerektiren aktivite gelişimi.

KABA MOTOR BECERİLER

Yürüme, atlama, zıplama, koşma, tırmanma, bisiklet sürme…

GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ

Özbakım becerileri, korunma, giyinme, beslenme, tuvalet aktiviteleri, temel hijyen becerileri, saç tarama, banyo yapma, tırnak kesimi…

GÖRSEL MOTOR KONTROL

İki hedef arası uzaklıkta gidip gelebilme, atılan topu tutma, hareket halindeki bir nesneyi belirli mesafede gözle takip edebilme, adımlama yaparken önümüzdeki belirli hattı takip edebilme becerisi.

GÖRSEL UZAYSAL ALGILAMA

Karmaşık bir alandaki cismi seçebilme,b&d harfini karıştıran ,a&e harfini tahtada gördüğü halde deftere uygun aktaramayan çocuklarda görsel algılama sorunu,Desen kopya etme becerisi,şekil zemin algısı, dağınık bir kitap rafında istediği kitabı bulamayan çocuklarda görsel alan sorunları

DİKKAT, ORYANTASYON,KONSANTRASYON

Belirli süre oyunda kalabilme becerisive görevi tamamlama ,bir göreve dikkatini verebilme,konsantrasyon becerisi etkili bir motivasyon gerektirir,verilen komutların yapılması, güçlü bir beden farkındalığı gerektirir.

MOTOR PLANLAMA VE YAZI YAZMA BECERİSİ

 

Yazı yazma beceri eğitimi akademik becerileri de içeren bilisel ve algısal becerilerin kazandırılması

Yazı yazma beceri gelişi etkili el&göz koordinasyonu,vücut farkındalığı, görsel algılama, dikkat hafıza ,planlama ve organizasyonu gerektirir.

BİLATERAL MOTOR KOORDİNASYON BECERİ GELİŞİMİ

 Vücut farkındalığı, hareket ve denge sistemi ve dokunsal gelişim duyusal gelişimin alt basamaklarıdır.

İki el ve bacağın birlikte kullanımını gerektiren becerilerde sorun yaşayan bireylerin desteklenmesi.

ORGANİZASYON BECERİ GELİŞİMİ

Gelişmiş motor aktivitelerin planlanması ve sıralanması becerisidir.

Çocuğun ders çalışmak için önce masaya oturması

, kalemini çıkartıp yazı yazmaya başlaması…

 OKULDA VE SOSYAL ÇEVREDE OYUN VE SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNE YÖNELİK GÜNLÜK YAŞAM  BECERİ GELİŞİMİ

Akran grubları ile sosyal katılım ve etileşimin desteklenmesi, akran zorbalığının önlenmesi için grup terapileri …

Çocuğun okul ortamı, oyun ve etkileşimde olduğu tüm ortamlarda sosyal katılımını artırmak hedeflenmektedir.

Çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilir.

  • Duyu bütünleme tedavisi,
  • Postür, denge gelişimi,
  • İnce motor beceriler,
  • Günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol beceri gelişimi,
  • Görsel uzaysal algılama,
  • Dikkat ve konsantrasyon,
  • Motor planlama ve düzgün yazı yazamamasının altında yatan zayıf duyusal gelişim esas alınarak akademik becerileri de içeren bilişsel algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi,
  • Çocuğun kendine bakım,  okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir.
  • Çocuğun okul ortamı, oyun ve etkileşimde olduğu tüm ortamlarda toplumsal katılımını sağlamak ve artırmak için fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel faktörler değerlendirilerek bireysel müdahale programı uygulanmaktadır.