+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

TEDAVİ SÜRECİ NASIL BELİRLENİR?

14 Ekim 2019
5 kez görüntülendi
TEDAVİ SÜRECİ NASIL BELİRLENİR?

ERGOTERAPİSTLER ÇOCUĞUN İHTİYAÇ ALANINI VE TEDAVİ SÜRECİNİ NASIL BELİRLER?

Pediatrik ergoterapi her çocuğa özel; kişi merkezli bir tedavi yaklaşımı uygulanmaktadır.

Ergoterapist bir çocuğu okuldayken, oyun oynarken, boş zaman geçirirken,beslenirken,kendine bakım aktivitelerini yaparken değerlendirir.

Değerlendirme tesleri:

1.a)Denver gelişim testi:

Denver gelişim testi 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir test olup;

 • Bilişsel gelişim,
 • Dil gelişimi,
 • Kaba&ince motor gelişimi,
 • Özbakım aktivitelerinde gelişimsel değerlendirmesine yardımcı olmak amacıyla bireysel olarak uygulanmaktadır.

 

2.b)Winne Dunn Duyu profili Testi :

3-10 yaş arası çocuklara uygulanan duyu profili testidir.

Çocuğun birebir bakımı ile ilgilenen ebeveyn&bakıcı  tarafından toplamda 14 bölüm

, 125 soru cevaplanır.

Amaç çocuğun duyusal  davranışları hakkında bilgi almaktır. Test süresi 30 dakikadır.

Duyu profili testi 3 bölüm içerir.

1)Duyusal işlem:Duyuların işlemlenmesi sırasında olışan problemin seviyesi belirlenir.

2) Duyu Modülasyonu:Duyuların regüle olabilmesi, çocuğun kendini davranışşal ve duyusal olarak kontrol edebilme,kontrasyonu sağlaması ile ilgili bir terimdir.

Modülasyon için gerekli olan duyuların davranışa geçişlerini sağlayan endurans ve tonusla ilgili fiziksel özellerinlerin, hareketlerin ve aktivitelerin durumunu değerlendirmeyi sağlayan soru paternlerini içerir.

3) Davranışşal duyusal cevaplar:Çevreden duyular yoluyla alınan duyusal girdilerin davranışşal &duyusal cevaba dönüşmesi sonucu oluşan davranışın normal davranıştan sapma durumu eşiği değerlendirilir.

Testin 3 farklı parametrede yorumlanması:

1) Duyusal işlemlerin yorumlanması:

Duyu profili testinin, duyu modülasyonu, davranışsal duyusal cevaplar ve duyusal işlem bölümlerindeki toplam 14 alt bölüm yorumlanır.

2) Duyu modülasyonu yorumlanması:

 1. Duyusal girdi arama
 2. Duyusal tepki
 3. Düşük endurans tonus,
 4. Oral (ağız)duyusal hassasiyet
 5. Dikkatsizlik/dikkat dağınıklığı,
 6. Zayıf kayıt,
 7. Duyu hassasiyeti,
 8. Hareketsiz
 9. Algısal ince motor

Çocuğun normalden farklı davranışı olup olmadığına karar verilir.

3) Davranışşal duyusal cevapların yorumlanması:

Bu bölümde 4 ana grup değerlendirilir.

1)Kayıt:Çocuğun duyusal uyarıyı algılama seviyesi ve görme seviyesi değerlendirilir.

Buna göre,puanlama kriterinde normalden değerden sapması fazla olan çocukların, objeleri algılamadaki farkındalığı normal çocuklara göre azdır. Bu çocuklar çevreden gelen komutlara tepki göstermez, çevrelerindeki objelerle ilgilenmez,verilen görev yada ödevi yerine getiremez.

Kayıt alanında duyu bütünleme bozukluğu olan bir çocuğun hareket ve denge sistemini uyaran vestibüler aktivitelere yanıtı hiposensitiv (az) olur.

2) Araştırma:Çocuğun çevresine olan ilgilerini ölçen alan.

Günlük yaşam becerilerini çocuklar öğrenebilir ama bir aktiviteyi yapmadan önce tedirginlik yaşarlar.Puanlama bataryasında normal değerden sapması fazla olan çocuk farklı duyulara karşı ilgi duyar,farkı aktivitelerin artırılmasını ister.

Fakat çevrelerine olan aşırı ilgi dikkat dağınıklığı yarattığı için verilen görevleri tamamlayamazlar.

3) Hassasiyet:Bu alan çocukların duyusal girdileri algılama kapasitesini ölçer. Çevreden aldığı duyusal girdileri beyinde filtreleyemeyen çocuk

buy kamagra 100mg

,yüksek duyu aktivasyonu sebebiyle hiperaktiftir.

Puanlama kriterine göre normal değerden sapması fazla olan çocuklar, çok aktif oldukları için herhangi bir aktiviteye odaklanamaz, konsantre olamaz verilen işi zamanında bitiremez.

4) Kaçınma(Savunma):Çevreden gelen duyusal uyarıya çocuğun tepkisini belirler.

Puanlama kriterinde normal değerden sapması fazla olan çocuklar kendini korumaya alır. Çevreden gelen duyusal uyarılarla ilgilenmez. Bu çocuklar kendilerini dışarıya kapattıkları için tehlikelerin farkında olmazlar.Yalnız olmayı severler, verilen görevi yapamazlar.

3.c) Uzman ergoterapistin gözlemine dayalı Dr.Jean Ayres Güney Kalifornia Duyu Bütünleme klinik gözlem testi alt parametler:

 • Yüzükoyon posizyonda extansiyon,
 • extansör kas tonusu,
 • proximal eklem stabilitesi testi,
 • postüral düzeltme,
 • denge testleri,
 • somatodispraksi,
 • boyun flexionu,
 • kollar extansyion testi (gözler kapalı)
 • zayıf bilateral bütünleşme ve sıralama testeri,
 • alternatif hareketler diadokinezi,
 • el şekil algılama,bilateral motor beceri testi,
 • görsel kontrollü göz hareketleri testi

4.d) Duyu bütünleme bozukluğunun detaylı değerlendirmesinde kullanılan Dr.Jean.Ayres Güney Kalifornia duyu bütünleme testleri ve alt parametreleri,

Duyu bütünlüğü & praxis testi,duyu profili ve Frosting Gelişimsel Görsel Algı testi kulanılmaktadır.

 

Testler sonucunda belirlenen problem ve ihtiyaç alanlarına yönelik haftalık bireysel seanslar oluşturulur.

Tedavi verimliliği için bireyselleştirilmiş ev programı verilerek çocuğun takibi yapılır. Aktiviteleri yaparken çocuğun katılımını, başarısını ve bağımsızlığını maksimum seviyeye çıkarmak için doğru müdahale ve teknikleri uygulanır.