+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

DR. ATANUR AKAR

12 Nisan 2021
4 kez görüntülendi
DR. ATANUR AKAR

Akar, Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü  bitirdikten sonra Psikoloji Yüksek Lisansını “Examination of Narcissistic Personalitiy Traits and Emphatic Tendencies of Students of Pcg and Psychology Programme” (PDR ve Psikoloji Öğrencilerinin Empatik ve Narsisistik Kişilik Eğilimleri) teziyle tamamlamıştır. Akar, Gelişim Psikolojisi Doktora programını “Psikolojik Sağlamlık Programının Ergenlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyine Etkisi” teziyle tamamlamıştır. Doktora tezi kapsamında  “Psikolojik Sağlamlık Tutum Beceri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışmasını yapmış

, ergenlere dönük çok boyutlu bir psikolojik sağlamlık programı hazırlamış ve programın etkililiğini deneysel olarak test etmiştir. Akar halen bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Bölümünde Gelişim Psikolojisi, Aile Terapisi, Uygulamalı Gelişim Psikolojisi, Psikopatoloji, Gözlem ve Görüşme, Yaşam Boyu Gelişimsel Bozukluklar, Psikoterapi Teknikleri dersleri vermekte

buy generic levitra

, psikolojik sağlamlıkla ilgili ulusal ve uluslararası projeler yürütmektedir. Akar ayrıca bireysel ve aile terapisi hizmetleri yürütmektedir. Akar, ” Psikolojik Sağlamlık Akademisi” kurucusu ve Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı 101-102’nin hem geliştirici hem eğitmenidir.

Hizmetler;

 • Bireysel Psikoterapi (Çocuk,ergen, yetişkin)
 • Bebek, çocuk ve ergenlerin çok boyutlu değerlendirilmesi)
 • Aile Terapisi
 • Zeka testi (WISC- 4)
 • Nöropsikolojik Testler
 • Yaşam boyu Gelişimsel Bozuklukların (Otizm Spektrum Bozukluğu, DEHB, Özgül  Öğrenme Güçlüğü, Mental Retardasyon) psikometrik değerlendirme ve teşhis süreçleri,
 • Çocuk ve ergenlere dönük genel psikolojik danışmanlık ve psikolojik sağlamlık programları uygulamakta,
 • Duygusal-sosyal ve bilişsel gelişimi desteklemeye dönük çalışmalar yapmaktadır.

Kurumsal Hizmetler;

 • Psikolojik Sağlamlıkla ilgili seminer ve eğitimler yürütmekte (Çepsp 101-102)
 • Vakıf ve şirketlere Kurumsal Psikolojik Sağlamlık Eğitimi vermekte
 • Bebek, çocuk ve ergen gelişimine dönük seminer ve eğitim programları düzenlemektedir.