+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

KONULARIMIZ

BULİMİYA NEVROZA
BULİMİYA NEVROZA
UYUM BOZUKLUKLARI
UYUM BOZUKLUKLARI
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK ÇAĞI CİNSEL KİMLİK BOZUKLUĞU
ÇOCUKLUK VE ERGENLİK ÇAĞI CİNSEL KİMLİK BOZUKLUĞU
ÇOCUKLUK MASTÜRBASYONU
ÇOCUKLUK MASTÜRBASYONU
TRİKOTİLOMANİ
TRİKOTİLOMANİ
BOŞANMA VE ÇOCUK
BOŞANMA, AİLE VE ÇOCUK Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda boşanma oranlarının arttığını hepimiz bilmekteyiz. Ülkemizde genel olarak her...
DUYGUDURUM BOZUKLUĞU
ÇOCUK VE ERGENLERDE BİPOLAR BOZUKLUK Bipolar Bozukluklar I ve II olarak 2 altgruba ayrılır. BİPOLAR I BOZUKLUK Bipolar I Bozukluk...
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB)
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB) Gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da kişinin fizik bütünlüğüne,...
HASTA ÇOCUKLARA YAKLAŞIM
HASTA ÇOCUKLARA YAKLAŞIM  Günümüzde çocuk ve ergenlerin hastalıklarının değerlendirilmesinde, sadece biyolojik boyut değil psikolojik ve sosyal boyutlar da ele alınmakta,...
ELİMİNASYON BOZUKLUKLARI
ELİMİNASYON BOZUKLUKLARI  ENÜREZİS Enürezis, Yunanca idrar yapmak anlamına gelen ‘enourein’ sözcüğünden gelmektedir Günümüzde enürezis, işeme kontrolünün gelişimsel olarak sağlanması beklenen...
ÇOCUK VE ERGENLERDE DEPRESYON
ÇOCUK VE ERGENLERDE DEPRESYON Çocuk ve ergenlerde depresyon sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Depresyon ergenlik öncesi dönem çocukların %2’sinde, ergenlik döneminde...
CİNSEL İSTİSMAR
CİNSEL İSTİSMAR Çocuk ve ergende cinsel istismar (Cİ) insanlık tarihi kadar eski bir konudur. Cİ içinde cinsel birleşme, cinsel birleşmeye...
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YEME BOZUKLUKLARI
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YEME BOZUKLUKLARI Çocuklarda %3-11 oranlarında beslenme sorunu görülür. Her yeme sorununu bozukluk olarak değerlendirmemek gerekir....
ÖZGÜVENLİ ÇOCUK İÇİN
ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİNİN ARTMASI İÇİN AİLE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER Özgüvenli çocuk; demek kendini düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen, alternatif çözüm yolları üretebilen,...
DİĞER KONULARIMIZ
DİĞER KONULAR 1.Çocuk ve ergende normal psikososyal gelişim süreci 2.Çocuk ve ergen psikiyatrisinde genetik 3.Çocuk v ergen ruhsal bozukluklarında nörogörüntüleme...
12