+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

DEHB’DA DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ

13 Ekim 2019
6 kez görüntülendi
DEHB’DA DUYU BÜTÜNLEME TEDAVİSİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNDA  ERGOTERAPİ DESTEĞİ NEDİR?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu erken çocukluk döneminde görülen dürtüsel veya hyperaktif davranış kümesi olarak tanımlanan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

Okul çağında çocuklarda %3-5 oranında görülür ve erkeklerde daha sıktır.

Dehb’da tanı koyulabilmesi için belirtilerin 12 aştan önce var olması ve en az 2 alanda       (ev /okul) kendini göstermesi,  en az 6 ay süredir devam etmesi,  sosyal akademik ve işlevsel alanda kısıtlılığa sebep olması ve başka nörolojik bir bozukluğa bağlı olmaması gerekir.

Tanı çocuk ise çocuk psikiyatristi  tarafından koyulur.

Dikkatsizlik: Göreve odaklanamama, dikkatini verememe şeklinde gözlenir.

Hiperaktivite: çocuk anlamsız hareket halindedir.

Dürtüsellik: Sosyal olarak katılımı en kısıtlayıcı olan davranış kümesinden meydana gelir.

Dikkat eksikliği belirtileri (1)

 • Ayrıntılara dikkatini vermede çoğu zaman güçlük yaşamak
 • Dikkati sürdürmede çoğu zaman güçlük olması
 • Doğrudan kendisi ile konuşulduğunda çoğu zaman dinlemezmiş gibi gözükme
 • Çoğu zaman yönergeleri izlemede ve bir görevi tamamlamada zorluk yaşama
 • Çoğu kez görevlerini ve etkinliklerini düzenlemede güçlük yaşamak

Dikkat Eksikliği Belirtileri( 2)

 • Sıklıkla sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınmak
 • Görevler veya etkinlikler için gerekli şeyleri sıklıkla kaybetmek
 • Çoğu zaman dış uyaranlarla kolayca dikkatin dağılması
 • Günlük etkinliklerde çoğu kez unutkan olmak

Hyperaktivite belirtileri

 • Olduğu yerde kıpırdanmak ve/veya kıvranmak
 • Oturması gerektiği halde oturamamak
 • Çok fazla koşmak ve/veya tırmanmak
 • Sessizce oyuna katılamamak
 • Sürekli hareket halinde olmak
 • Çok fazla konuşmak

Dürtüsellik belirtileri

 • Çoğu zaman düşünmeden cevap vermek
 • Çoğu zaman sırasını bekleyememek
 • Sıklıkla araya girmek veya söz kesmek

Davranışşal olarak: hyperaktivite ve dürtüsellik gözlenir

Bilişsel olarak: dikkat sorunları ve bellek sorunları

Sosyal olarak: dışlanma , izolasyon,yalnızlık, ikili ilişkilerde sorunlar,

Duygusal olarak: ani parlamalar, ani iniş çıkışlar, öfke nöbetleri, depresyon

DEHB GELENEKSEL TEDAVİ YÖNTEMİ

Pskiyatrist kontrolü ile ilaç tedavisi,

Psikososyal tedavi:

Çocuk ve ailenin bozukluk hakkında bilgilendirilmesi,

Anne baba eğitimi,

Aile terapisi,

Okula yönelik düzenlemeler,

Sosyal beceri eğitimi,

Bilişsel davranışçı terapi:

Davranış tedavisi ile dürtüselliğin kontrolü, daha uzun düşünerek harekete geçme ve motor hareketliliğin uygun bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılır. Sorun davranışlar listelenir

, hedef belirlenir. Görevler planlanırken yapılması gerekenler küçük parçalara bölünmeli ve basamaklar haline getirilmelidir. Süreçte düzenli kontrol, aksayan yönlerin değerlendirilmesi önemlidir.

Grub terapisi.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HYPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK ERGOTERAPİ DESTEĞİ İLE;

Enerji seviyelerini kontrol altına alıp regüle olabilme

generic levitra

, hyperaktiviteyi belirli aktivitelerde kontrol edebilme,

Fiziksel koordinasyon,

Günlük becerileri yerine getirebilmek için temel yürütücü işlev kazanımı; komut almadan organize olabilme, sırt çantasını hazırlayıp okula hazır olabilme, kendine bakım aktiviteleri yerine getirebilme…

Organizasyon beceri kazanımı, öz düzenleme ve yürütücü işlevlerin gelişimi için stratejiler öğreterek yaşam kalitesi, bağımsızlık ve kendi kendine yetebilmelerini destekler.

Görevi başlatma, belirli bir süre görevde kalma, sürdürme ve görevi tamamlama, zaman yönetimi, sorun çözebilme, farklı görevler arası geçiş yapabilme, öncelik belirleyebilme, baskılayabilme, kendi kendine organize olabilme, sürekli komuta ihtiyaç duyma halini ortadan kaldırma gibi beceri alanlarında desteklenir.

Ergoterapist bu gibi alanlarda yönetici işlevsellik becerisi kazandırarak kendi kendilerine yetebilmeyi destekler.

Terapide çocuğun güçlü yanlarını vurgulayan rutinler oluşturularak beceri kazanımına yönelik kısa/uzun dönem hedefler belirlenir.