+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

KONULARIMIZ

ÖZGEÇMİŞ
Prof.Dr. Fevziye TOROS.

25 Şubat 1971, Tarsus doğumlu.

İlk, orta ve lise eğitimini Tarsus-Mersin’de tamamladı.

1993 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1994-1998 yılları arasında çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

1997 yılında Londra Maudsley Hastanesi Çocuk ve Ergen psikiyatri bölümünde gözlemci olarak deneyimler kazandı ve 2001 yılına kadar yurt dışında (Londra) bulundu.

2001 Temmuz ayında Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yar.Doç.Dr. Olarak göreve başladı.

2005’de Doçent, 2011’de profesör unvanını aldı.

Halen Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD’da Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Evli ve bir kız çocuk annesidir.

 

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

– Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği

– Türk Psikiyatri Derneği

– Türkiye Psikologlar Derneği

– UNICEF Türkiye Milli Komitesi Derneği Mersin Şubesi

– Çocuk Başağrısı Derneği

 

TEZLER
Uzmanlık tezi

Gilles de la Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Gençlerin Biyopsikososyal Özellikleri

Yönetilen ve/veya yönetilmekte olan Tezler

1.Solak B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Annelerinde Depresyon Düzeyleri ve Evlilik Uyumlarının Değerlendirilmesi.Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2004.
2. Teğin B. Yüksek ve Düşük Düzeyde Anksiyetesi olan Çocuklarda Depresyon ve Göçün Etkileri.
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2006.
3. Bayramkaya E. Ergenlerde Sosyal Fobi, Depresyon ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki ve Sosyal Fobiyi Tetikleyen Risk Etmenleri.Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2005.
4. Usluoğlu F. İlkokul Öğrencilerinde Duygusal İstismar Sıklığı ve Duygusal İstismar ile İlişkili Sosyodemografik Özellikler.
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2006.
5. Ertuğrul G. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Tutumu ve Ebeveynlerinin Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki.Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2009.
6. Metin Ö. Çocuk Psikiyatri Polikliniğinde Değerlendirilen Cinsel İstismar Olgularının Biyopsikososyal Özellikleri.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2010.
7. Kütük ÖM. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerin Biyopsikososyal Özellikleri.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2011.
8.Yıldırım V. Depresif Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Değişkenleri ve Risk Etmenleri.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2011
9. Sanberk S, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluğu Eştanı Sıklığı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2011.
10. Çelenk N. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden uyku düzensizliklerinin araştırılması. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2012
11. Kuzgun C. Ergenlik Öncesi Dönemde Risperidon kullanan olgularda metabolik parametreler ve BMI değişiklilerinin izlenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2013.
12. Yunus Kıllı. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2015
13.Güler Güler. Çocuk ve Ergenlerde Başağrısı ile Birlikte Görülen Ruhsal Sorunlar.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2015
14. Sevgi Çiçek. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Konulan 18-40 Aylık Çocuklarda Semptom Taraması.
Mersin üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2016
15.Merve Kalınlı. Otizmli çocukların kardeşlerinin ruhsal yapı değerlendirmesi (tez devam ediyor), 2018

KİTAP BÖLÜMLERİ
Kitap içinde bölüm yazarlığı
1. Toros, F. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. In:Eliminasyon Bozuklukları, ed. Prof. Dr. Ayla Soykan, Dr. Yasemen Işık Taner, 616-626, Golden Print, Ankara, 2007.
2. Toros, F. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. In: Uyku ve Uyku Bozuklukları. ed. Pof.Dr. Füsun Çuhadaroğlu Çetin, Doç. Dr. Berna Pehlivantürk, Prof.Dr. Fatih Ünal, Prof. Dr. Runa Uslu, Prof. Dr. Elvan İşeri, Doç. Dr. Tümer Türkbay, Prof. Dr. Ayşen Çoşkun, Prof. Dr. Süha Miral, Prof. Dr. Nahit Motavallı, 578-586, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008.
3. Toros, F. Hasta Çocuğa Psikiyatrik Yaklaşım. In: Çocuklarda Ürolojik Problemler, ed. Doç.Dr. Erim Erdem, 67-71, Türk Çocuk Üroloji Derneği, Ankara, 2009
4. Toros, F. Özge, A. Psikiyatri ve Laboratuvar. In: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Laboratuvar ve Tanıya Yönelik Testler, ed. Doç.Dr. Timuçin Oral, Yar.Doç.Dr. Şenel Tot , 181-203, Mersin Üniversitesi Basımevi, Mersin, 2004.
5. Toros F. Çocuk ve Ergende Nörolojik Hastalıklara Yaklaşım Rehber Kitabı 2015. Türk Nöroloji Derneği. Başağrısı olan çocuklar ve ruhsal sorunlar, 2015.
6. Güler G, Toros F. Yıldırım V. Çocuk ve İletişim. Çocuk Ürolojisinde Hasta Yönetimi. Editör: Erdal Doruk, 2016.
7. Toros F. Çocuk ve Ergen Depresyonunda Klinik Bulgular. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı, 2015.
8. Güler G, Toros F. Çocukta Özgüven. Türk Üroloji Derneği Kitabı, 2015.
9. Toros F. Kar H, Kar Ö, Kütük MÖ, Güler G. Oyun çoçukluğu (3-6 yaş) ve resim. Oyun Dönemi (3-6 yaş) Ruh Sağlığı Temel Kitabı, 2018.

Kitap içinde bölüm çevirisi
1. Toros, F. “Nikotin Bağımlılığı”, Harrison’s Textbook of Medicine, Principles of Internal Medicine, ed. Sağlıker Y., Vol. 1/ Kısım 15, 2574-2577, 15. baskı çevirisi, Nobel Matbaacılık, İstanbul, 2003.
2. Metin, Ö. Toros, F., “Elektrokonvülsif Tedavi”, Klinik El Kitabı Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı, ed. Prof.Dr.Ayşe Avcı, Yar.Doç.Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu, 103-109, Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
3. Kütük, M.Ö., Toros, F., “Çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluklar”, Klinik El Kitabı Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı, ed. Prof.Dr.Ayşe Avcı, Yar.Doç.Dr.Ayşegül Yolga Tahiroğlu, 3-15, Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
4. Sanbek, S., Toros, F., “Madde kötüye kullanım bozukluklarının tedavisi”, Klinik El Kitabı Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı. Çev Ed. Prof.Dr.Ayşe Avcı, Yar.Doç.Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu, 257-262, Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.

ULUSAL DERGİLERDE BASILAN MAKALE/DERLEME/OLGU SUNUMLARI
1. Akgüloğlu, F. Oğuz, Ş., Avcı, A., “Kekemelik”, Arşiv, 5, 88-95 (1996)
2. Avcı, A., Önder, Z., Akgüloğlu, F., Yüksel, B., “Konjenital Adrenal Hiperplazide Cinsel Kimlik Karmaşası: Bir Olgu Sunumu”, Psycho Med, 152-155 (1996)
3. Akgüloğlu, F., Avcı, A., “Çocuk ve Gençlerde Psikofarmakoloji’”, Arşiv, 6, 249-264 (1997)
4. Kibar, M., Avcı, A., Akgüloğu, F., Diler, RS., Reyhan, M., “Depresif Belirtileri olan Çocuk ve Ergenlerde Tc-99m-HMPAO SPECT Bulguları”, Düşünen Adam, 10(3), 22-26 (1997)
5. Akgüloğlu, F., Avcı, A., Diler, R.S., “Gilles de la Tourette Sendromu: Derleme”, Arşiv, 7, 403-418 (1998)
6. Diler, RS., Avcı, A., Tamam, L., Toros, F., “Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanılar”, Türk Psikiyatri Dergisi, 104(4), 294-304 (1999)
7. Avcı, A., Diler, R.S., Kibar, M., Akgüloğlu, F., “Comparison of Moclobemide and Placebo in Young Adolescents with Major Depressive Disorder”, Annals of Medical Sciences, 8(1), 31-40 (1999)
8. Toros, F., “Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun Belirti ve Bulguları”, Nöropsikiyatri Arşivi, 38(4), 203-207 (2001)
9. Toros, F., Tot, Ş., Avcı, A., “Çocuk ve Ergenlerde Tourette Bozukluğu: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanılar,” Türk Psikiyatri Derg, 13(3), 187-196 (2002)
10. Toros, F., Tataroğlu, C., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Sosyodemografik Özellikler, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(1), 23-31 (2002)
11. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Çocuk, Aile ve Dayak”, Sendrom, Aralık, 54-58 (2002)
12. Toros, F., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Anne ve Babalarında Anksiyete, Depresyon ve Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi”, 3P Dergisi, 10(3), 267-276 (2002)
13. Tot, Ş., Toros, F., “Fibromyalji Sendromunun Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, 232-239 (2002)
14. Toros, F., “Çocukluk Çağı ve Ergenlik Dönemi Depresyonlarında Risk Etmenleri”, T Klin J Psychiatry, 3, 75-79 (2002)
15. Toros, F., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon, Evlilik Uyumunun ve Çocuğu Algılama Şeklinin Değerlendirilmesi”, T Klin J Psychiatry, 3, 45-52 (2002)
16. Avcı, A., Uğuz, Ş., Toros, F., “Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5, 16-21 (2002)
17. Toros, F., Tataroğlu, C., Diler, R.S., “The Effectiveness and Tolerability of Citalopram in a Turkish Sample of Children with Obsessive Compulsive Disorder”, Bull Clin Psychopharmacol, 12, 134-141 (2002)
18. Toros, F., Buturak, V., Karakelle, A., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Farmakoterapi”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-58 (2002)
19. Toros, F., Tot, Ş., Düzovalı, O., “Kronik Hastalığı Olan Çocuklar, Anne ve Babalardaki Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 5, 240-247 (2002)
Tot, Ş.,Toros, F., “Ergenlik ve Yetişkinlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”, Sendrom, 52-58, Haziran (2003)
21. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Çocuğun Evlat Edinildiğini Bilme Hakkı”, Çocuk Forumu, 6(1), 13-16 (2003)
22. Toros, F., Ünal, S., Arslanköylü, A.E., Yılgör, E., Çamdeviren, H., “Psychologic Problems in Obese and Non- obese Children in Mersin”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 310-317 (2003)
23. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., “Çocukta Cinsel İstismarın Adli ve Psikiyatrik Boyutu”, Sendrom, 78-84, Mart (2003)
24.Uğuz, S., Toros, F., “Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler”, Turk Psikiyatri Derg, 14(1), 51-58 (2003)
25. Yalçın, E., Toros, F., Uğuz, Ş., Evlice, YE., “Başağrısı Olan Hastalarda Kişilik Özelliklerİ”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 19-29 (2003)
26. Toros, F., Avlan, D., Çamdeviren, H., “Enüretik Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 38-45 (2003)
27. Toros, F., Tot, Ş., Bozlu, M., Okyay, Y., Çamdeviren, H., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yeti Yitimi”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 6, 135-140 (2003)
28. Pekdemir, H., Toros, F., Çamsarı, A., Çicek, D., Yurtdaş, M., Parmaksız, T., Katırcıbaşı, T., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Kardiyovasküler Fonksiyonlar Üzerine Etkisi”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 10 (1), 9-16 (2003)
29. Toros, F., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Hakkında Öğretmenlerin Bilgileri ve Tutumları”, Yeni Symposium, 41(4), 165-168 (2003)
30. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Ailede Boşanma ve Anne-Baba Ölümünün, Çocuk Üzerindeki Etkileri”, Klinik Adli Tıp Dergisi,17(2), 14-21 (2003)
31. Tataroğlu, C., Toros, F., “Movement-related Potentials in Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder”, Journal of Neurological Science, 20(4), 22-28 (2003)
32. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Çamdeviren, H., Şaşmaz, T., Mert, E., “Evde Fiziksel ve Sözel Olarak Cezalandırılan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri: Prevelans Çalışması”, Yeni Symposium Dergisi, 42(3), 131-139 (2004)
33. Öner, S., Şaşmaz, T., Buğdaycı, R., Kurt, A.Ö., Toros, F., “Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”, Türk Tabibler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 36-42 (2004)
34. Uğuz, Ş., Toros, F., Yazgan İnanç, B., Çolakkadıoğlu, O., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”, Klinik Psikiyatr Dergisi, 7, 42-47 (2004)
35. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Çamdeviren, H., Şaşmaz, T., “Okulda Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri: Prevalans Çalışması”, T Klin Foren Med, 1, 25-30 (2004)
36. Özcan, T., Toros, F., Pekdemir, H., Çiçek, D., Çamsarı, A., Yurttaş, M., Akçay, B., Konukçu, İ., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Zaman Bağımlı Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(3), 117-121 (2004)
37. Bayramkaya, E., Toros, F., Özge, C., “Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Öz-kavram, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15, 165-173 (2005)
38. Toros, F., Solak, B., Metin, Ö., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Annelerinde Depresyon ve Evlilikte Uyum Düzeyleri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 205-214 (2005)
39. Özge, C., Toros, F., “Is There any Relationship Between Attention Deficity Hyperactivity Disorder and Smoking During Pregnancy and Secondhand Smoking? “, Akciğer Arşivi, 4, 49-52 (2006)
40. Şaşmaz, T., Buğdaycı, R., Toros, F., Kurt, Ö., Tezcan, H., Öner, S., Çamdeviren, H., “Ergenlerde Alkol İçme Prevalansı ve Olası Risk Faktörleri: Okul Tabanlı, Kesitsel Bir Çalışma”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 5(2), 94-104 (2006)
41. Toros, F., Özge, C., Bayramkaya, E., Ankaralı, H., Kütük, M.Ö., “The Relationship of Self-concept and Smoking Behavior in Adolescents”, Archives of Neuropsychiatry, 44, 145-51 (2007)
42. Mert, E., Toros, F., Gamsız Bilgin, N., Çamdeviren, H., “Acil Polikliniğine Zehirlenme Nedeni ile Gelen Olguların Sosyodemografik ve Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi,8, 121-125 (2007)
43. Kütük, M., Çelenk, S., Toros, F., “Evlat Edinilen Çocukların Biyopsikososyal Özellikleri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1-4), 43-46 (2008)
44.Dokgöz, H., Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Toros, F., “Çocuk Anneler Kavramına Adli Tıp Yaklaşımı: 3 Olgu Sunumu”. Türkiye Klinikleri J Foren Med,5: 80-84 (2008)
45. Şaşmaz, T., Buğdaycı, R., Toros, F., Kurt, A.Ö., Tezcan, H., Öner, S., Çamdeviren, H., “Ergenlerde Alkol İçme Prevelansı ve Olası Risk Faktörleri: Okul Tabanlı, Kesitsel Bir Çalışma”, Preventive Medicine Bulletin,5(2), 94-104 (2006)
46. Şentürk, K., Ertaşkın, İ., Toros, F., Kütük, Ö., “Çocukların ve Annelerinin Üzerinde Sünnetin Psikolojik Etkileri Var mı?”, Sendrom, 20(1-2), 67-69 (2008)
47. Dokgöz, H., Bilgin, N., Kar, H., Toros,F., Çekin, N., “Çocuk Cinsel İstismar Olgusuna Yaklaşımda Çocuk psikiyatrisi Değerlendirmesinin Önemi”, Turkish Journal of Forensic Psychiatry, 5(1), 37-41 (2008)
48. Toros F, Özge C, Bayramkaya E, “Ergenlerde Gözlük Takma ile Özgüven ve Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki var mı?, “Yeni Symposium Journal,47(2), 91- 97 (2009)
49. Ulubaş, B., Toros, F., “Kekeme Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3-4), 35-37 (2009)
50. Karabekiroğlu, K., Çakin-Memik, N., Özcan-Özel, O., Toros, F., Öztop, D., Özboran, B., Cengel-Kultur, E., Akbaş, S., Taşdemir, N.G., Ayaz, M., Aydın, C., Bildik, T., Erermiş, S., Yaman, A.K., “DEHB ve Otizm ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sınıf Öğretmenleri ve Ana-babalarla Çok Merkezli Bir Çalışma”, Klinik Psikiyatri, 12, 79-89 (2009)
51. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, Ü., Kaleağası, H., Çağdaş, Ö., “Tik Bozukluğu Olan Çocukların Klinik Olarak Değerlendirilmesinde Sayısal EEG Analizinin Yeri”, Mersin Univ Sağlık Bilim Derg, 2(2), 14-19 (2009)
52. Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Dokgöz, H., Metin, A., Toros, F., “Cinsel İstismara Uğrayan Zeka Geriliği Olgularının Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi”, Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi. (2010)
53. Yıldırım, V.,Toros, F., “Çocuk ve ergenlerdeki majör depresif bozukluğun risk etmenleri ve klinik özellikleri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12 (1-4): 31-37 (2011)
54. Yıldırım, V., Çelenk, N., Toros, F., Kömür, M., Kütük, Ö., “Rett sendromu ve Trikotilomani”, Mersin Üniversitesitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1-4: 87-90 (2011)
55. Ekinci, Ö., Çelik, T., Şifleler, İ., Toros, F., “Musküler Distrofilerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve metilfenidatın güvenilirlik ve etkinliği: İki olgu”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (2012)
56. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Görme kaybı olan bir olguda yüksek fonksiyonlu otizm”, Abant Medical Journal , 1(3), (2012)
57. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Orak Hücre Anemisi tanılı ergenlerde essitalopramın güvenilirlik ve etkinliği: Bir olgu serisi”, Mersin Üniversitesi tıp Fakültesi Dergisi (2012).
58.Ekinci, Ö., Güler, G., Güneş, S., Toros, F., “Distoni kliniğiyle prezente olan psikojenik hareket bozukluğu: Bir ergen olgu ve literatürün gözden geçirilmesi”,Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1):47-49 (2012)
59. Ekinci, Ö., Güneş, S., Güler, G., Toros F., “Metilfenidat kullanımına bağlı Trikotilomani ve obsesif kompulsif belirtiler: Bir olgu sunumu”. Mersin Üniversitesi tıp Fakültesi Dergisi,(2012)
60. Ekinci, Ö., Kıllı, Y., Güneş, S., Toros, F., “Risperidon kullanımı ile somnambulizm: Okul öncesi dönem bir olgu”. Yeni/New Symposium Dergisi, (2012)
61. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Görme kaybı olan bir olguda yüksek fonksiyonlu otizm”, Abant Medical Journal, 1(3), (2012)
62.Ekinci, Ö., Kıllı Y., Güler, G., Güneş, S., Toros, F., “Okul öncesi dönem obsesif kompulsif bozuklukta psikofarmakolojik tedavi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2-4):51-53 (2012)
63. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Valproatın kesilmesi ile rebound olarak gelişen kompulsif davranışlar: Ergen bir otistik olgu”. BUCHD, (2012)
64. Yıldırım, V., Ekinci, Ö., Toros, F., “Propronolol ile tetiklenen uyurgezerlik”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2-4):43-45, (2012)
65. Ekinci, Ö., Çelik, T., Doğramacı, AÇ., Toros, F., “Epidermolizis büllosa tanılı bir ergenin psikiyatrik tedavisinde metilfenidat’ın güvenli ve etkin kullanımı”. Cukurova Medical Journal, 38(3):487-491 (2013)
66. Ekinci Ö.,Toros, F., “Çocuklarda psikostimülan toksisitesi”. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 22(2):184-193, (2013)
67. Ekinci, Ö.,Toros, F., “Epilepsi tanılı çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluklar”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(1), 60-77 (2013)
68. Güler G, Yıldırım V, Toros F. Cinsel istismarda uyurgezerlik: Olgu sunumu. TheBulletin of Legal Medicine, 18, 101-104 (2013)
69. Yıldırım V, Toros F, Sungur M, Yılmaz M. Major depresif bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik değişkenleri ve risk etmenleri. Literatür Sempozyum,2, 29-36 (2014)
70. Polat B, Yıldırım V, Toros F. Matrisit ve suicidal düşünceleri olan ergen: Olgu sunumu. TheBulletin of Legal Medicine, 20, 175-177 (2015).
71. Polat B, Bostan R, Yıldırım V, Toros F. Çocukta genital siğil; cinsel istismarın habercisi olabilir mi? Yeni Symposium, 53,23-26, (2015)
72. Yıldırım V, Güneş S, Kütük Ö, Toros F, Ekinci Ö. ‘İntihar edemezsin ki !’ Bir olgu sunumu. FNG & Bilim Tıp Dergisi 6;2(1): 46-48 (2016)
73. Kutuk MO, Güler G, Güvenç U, Toros F, Kaya Tİ. Çocukta alprazolamabağlıkütanöz alerjik reaksiyon. Çukurova Med j, 41(2):400-402 (2016)
74. Yıldırım V, Güneş S, Sungur MA, Toros F. Mersin’de suça itilen çocuklarda psikiyatrik değerlendirme; ön çalışma. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 23(2), (2016)
75.Güler G, Yıldırım V, Kütük MÖ, Toros F. Forensic psychiatric evaluation and communication with child. The Bulletin of Legal Medicine, 21(2):98-106, (2016)
76. Kütük MÖ, Güler G, Güvenç U, Toros F, Kaya T. Cutaneous allergic reaction due to alprazolam in a child. A case report. Cukurova Med J, 41(2):400-402 (2016)
77. Kütük MO, Durmuş E, Gökçen C, Yıldırım V, Toros F, Güler G, Evagü E. The determination of the beliefs, attitudes of school counselors towards mental illness and their causes of referring students to the child and adolescent psychiatrist, The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29:227-236 (2016)

 

ULUSALLARARASI DERGİLERDE BASILAN MAKALE/DERLEME/OLGU SUNUMLARI
1. Toros, F, Bilgin Gamsız, N, Şaşmaz, T, Buğdaycı, R, Çamdeviren, H, “Suicide Attempts and Risk Factors Among Children and Adolescents”, Yonsei Med J, 30; 45(3), 367-374 (2004)
2. Toros, F, Bilgin Gamsız, N, Buğdaycı, R, Şaşmaz, T, Kurt, Ö, Çamdeviren, H, “Prevalence of Depression as Measured by the CBDI in a Predominantly Adolescent School Populatioın in Turkey”, Eur Psychiatry, 19(5), 264-271 (2004)
3. Ünal, M, Tataroğlu, C, Toros, F, Kanık, A, Pata, C, “Brainstem Evaluation in Children with Primary Nocturnal Enuresis”, Acta Med Okayama, 58(1), 1-6 (2004)
4. Özge, A, Toros, F, Çömelekoğlu, Ü, “The Role of Hemispheral Asymmetry and Regional Activity of Quantitative EEG in Children with Stuttering”, Child Psychiatry Hum Dev, 34(4), 269-280 (2003)
5. Toros, F, Özge, A, Bozlu, M, Çayan, S, “Hyperventilation Response in the Electroencephalography and Psychiatric Problems in Children with Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis”, Scand J Urol Nephrol, 35(6), 1-6 (2003)
6. Diler, RS, Reyhanlı, M, Toros, F, Kibar, M, Avcı, A, “Tc-99m-ECD SPECT Brain Imaging in Children with Tourette’s Syndrome”, Yonsei Med J, 43(4), 403-410 (2002)
7. Çamdeviren, H, Mendeş, M, Özkan, MM, Toros, F, Şaşmaz, T, Öner, S, “Determination of Depression Risk Factors in Children and Adolescents by Regression Tree Methodology”, Acta Med Okayama,59(1), 19-26 (2005)
8. Özge, C, Toros, F, Bayramkaya, E, Çamdeviren, H, Şaşmaz, T, “Which Sociodemographic Factors are Important on Smoking Behaviour of High School Students? The Contribution of Classification and Regression Tree Methodology in a Broad Epidemiological Survey”, Postgrad Med J, 82(970), 532-541 (2006)
9. Toros, F, Özge, A, Kütük, MÖ, Kaleağası, H, Kanık, A, Önekici, G, “The Contribution of Youth Self-Report (YSR) in the Diagnosis of Psychiatric Comorbidity of Juvenile Primary Headache Disorders”, Journal of Neurological Sciences (Turkish), (2010)
10. Toros, F, Erdoğan, K, “Paroxetine-Induced Enuresis”, Eur Psychiatry, 18,43-44 (2003)
11.Özge, A, Toros, F, Comelekoğlu, U., Kaleağası, H., “Quantitative EEG Analysis in Children with Attention Deficity/Hyperactivity Disorders”, Archives of Neuropsychiatry44,19-27 (2007).
12. Kaleağası, H, Özge, A,Toros, F, Kar, H, “Migraine type childhood headache aggravated by sexual abuse: case report”, Agri, 21(2),80-82 (2009)
13. Ekinci, Ö, Çelik, T, Savaş, N, Toros, F, “Ergenlerde internet kullanımı ile uyku problemleri arasındaki ilişki”, Nöropsikiyatri Arşivi (Eylül 2012).
14. Yolga Tahiroğlu, A, Çelik GG, Fettahoğlu Ç, Yıldırım, V, Toros, F, Avcı, A, Özatalay, E, Uzel, M, “Psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan ergenlerde problemli internet kullanımı”, Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 47 (2010)
15. Güneş S, Cobanogulları Direk M, Yildirim V, Okuyaz C, Toros F. RisperidoninducedPisaSyndrome in maleadolescent. KoreanCollege of Neuropsychopharmacology, 14, 04-106 (2016)
16. Guler G, Yildirim V, Kutuk MO, Toros F. Dystonia in an adolescent on risperidonefollowingthediscontinuation of methylphenidate: A Case Report. KoreanCollege of Neuropsychopharmacology, 13(1), 115-117 (2015)
17. Ozge A, Oksuz N, Ayta S, Uluduz D, Yildirim V, Toros F.Tasdelen B. Atopicdisordersaremorecommon in childhoodmigraineandcorrelatedheadachephenotype. Pediatr Int.,, 56, 868-872 (2014)
18. Kutuk MO, Tufan AE, Guler G, Yildirim V, Toros F. Persistenthiccupduetoaripiprazole in an adolecentwithobsessivecompulsivedisorderrespondingto reductionandrechallenge. Oxf Med Case report, 10(4):66-7 (2016)
19. Güler G, Kütük Mö, Toros F, Özge A, Taşdelen B. The high level of psychiatric disorders associated with migraine or tention-type headache in adolescents. J Neurol Sci-Turk, (2017)
20. Güler G, Kütük MO, Yıldırım V, Çelik G, Toros F, Milcan A. Tibia stress fracture secondery to obsessive compulsive disorder. Int J Psychiatry Med, 51(3):258-61, (2016)
21. Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Baba-kız ensesti sonrası uyurgezerlik: Bir adli olgu. Anatolian J Psychiatry, 18(2):184-187, (2017)
22. Yıldırım V, Çobanoğlu Direk M, Güneş S, Okuyaz Ç, Toros F. Neuroleptic malignant syndrome associated with valproat in an adolescent. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 15(1):76-78 (2017)
23. Kütük MÖ, Güler G, Tufan AE, Toros F, Kaytanlı U. Achalasia as a complication of bulimia nervosa: A case report. S Afr J Psychiatr, 23, a996, (2017)
24. Güneş S, Ekinci Ö, Ekinci N, Toros F. Coexistence of 9p deletion syndrome and autism spectrum. J Autism Dev Disord (letter to editör)
25. Kütük MÖ, Durmuş E, Gökçen C, Yıldırım V, Toros F, Güler G, Evagü E. The determination of the belief, attitudes of school counseriors towards mental illness and their causes of referring students to the child and adolescent psychiatrist. The J Psychiatry and Neurologal Science, 29:227-238, (2016)
26. Çelik G, Yıldırım V, Metin Ö, Tahiroğlu A, Toros F, Avcı A, Öngel A, Karayası İ. Özkıyım girişimi olan ergenlerde ruhsal bozukluklar, benlik ve aile işlevselliği. Anatolian Journal of Psychiatry12:280-286 (2011)

YURTDIŞI TOPLANTI BİLDİRİLERİ
1. Ertekin Yazıcı, A, Toros, F, Bilgin Gamsız, N, Buğdaycı, R, Şaşmaz, T, Çamdeviren, H, “The Prevalence and Clinical Characteristics of Depression in Selected School-based Study in Mersin in Turkey,” 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Vol. 13, 187, Praque, (2003)
2. Yazıcı Ertekin, A, Toros, F, Erdal, E, Zoroğlu, S, Tot, Ş, “DRD4 Gene Polymorphism in Turkish Children and Adolescent with Developmental Stuttering,” 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Vol. 13, 459, Praque, (2003)
3. Toros, F, Özge, C, Bayramkaya, E, Çamdeviren, H, Kütük, MÖ, “The relationship of self-concept and smoking behavor in adolescents “, IACAPAP, İstanbul, 125, (2008)
4. Toros, F, Kütük, MÖ, Arslanköylü, A.E., “Neuroleptic malignant syndrome due risperidone in a child”, IACAPAP, 117, İstanbul, (2008)
5. Kütük, MÖ, Çelenk, S, Toros, F, “Biopsychosocial characteristics of adopted children” IACAPAP, 110, İstanbul, (2008)
6. Özge, A, Toros, F, Kaleağası, H, “The high correlation of primary headache subtype and psychiatric comorbidity”, VII International Congress on Headache in Children and Adolescent, May 17-21, İstanbul-Turkey, 28(4), (2008)
7. Özge, A, Toros, F, Kaleağası, H, Metin, Ö, Kütük, Ö, Yalın, OÖ, Mengi, T, “Childhood and ad(olescent headaches in Mersin, Turkey: Outpatient department experience”, VII International Congress on Headache in Children and Adolescen, May 17-21, 28(4):467, İstanbul-Turkey, (2008)
8. Özge, A, Toros, F, Demirel, İ, Bolay, H, Yalçınkaya, DE, Wöber Bingöl, Ç, “Imagination and drawing of headache by twins” VII International Congress on Headache in Children and Adolescent, May 17-21, 28(4): 467, İstanbul-Turkey, (2008)
9. Özge, A, Toros, F, Kütük, Ö, “The high association between limbic circuit disorders and primary headache disorders” VII International Congress on Headache Society, 28 june-1 july, 631, Stokholm, Sweden, (2007)
10. Kaleağası, H, Özge, A, Toros, F, Kar, H, “A case of childhood headache following sexual abuse” VII International Congress on Headache in Children and Adolescent, May 17-21, İstanbul-Turkey. 28(4), 451, (2008)
11. Kar, H, Dokgöz, H, Gamsız Bilgin, N, Yıldız, M, Toros, F, “Substance use among high school students in Mersin, Turkey”, ICAPAP, 312, İstanbul, (2008)
12. Tahiroğlu AY, Yıldırım V, Fettahoğlu Ç, Çelik GG, Nasıroğlu S, Toros F, Özatalay E, Avcı A. “Problematic internet use in the psychiatric sample including adolescents”, IACAPAP, İstanbul, 125, (2008)
13. Kütük, M, Toros, F, Guvenç, U, Kaya, T, “Cutaneous allergic reaction due to alprazolam”, International Conference Sponsored by ESCAP, 22-26 August, 214, Budapest.Hungary, (2009)
14. Kutuk, F, Toros, F, “Achalasia mimiching pubertal bulimia nervosa or bulumia nervosa causing achalasia?”, International Conference Sponsored by ESCAP, 22-26 August, 215, Budapest.Hungary, (2009)
15. Karabekiroğlu, K, Özel Özcan, Ö, Toros, F, Çakin Memik, N, Akbaş, S, Taşdemir, GN, Rodopman Arman, A, Kültür, E, Özbaran, B, Öztop, D, Ayaz, M, Aydin, C, Berkem, M, Başay, Ö, Küçükköse, M, Bildik, T, Erermiş, S, Yaman, AK, “Stigmatization & assumptions of parents and teachers on attention deficit disorders”, A decade of progres Third International Conference, 5-8 ekim, 77, İstanbul, (2006)
16. Karabekiroğlu, K, Özel Özcan, Ö, Toros, F, Çakin Memik, N, Akbaş, S, Taşdemir, GN, Rodopman Arman, A, Kültür, E, Özbaran, B, Öztop, D, Ayaz, M, Aydin, C, Berkem, M, Başay, Ö, Küçükköse, M, Bildik, T, Erermiş, S, Yaman, AK, “Stigmatization & assumtions of parents and teachers on autistic spectrum disorders”, A decade of progres Third International Conference, 5-8 ekim, 78, İstanbul, (2006)
17. Kar, H. Polat, S, Dokgöz, H, Toros, F, Yıldız, M, “Multidiciplinary approach to physically abused children of broken families”, XIX. IPSCAN, 9-12 eylül, İstanbul, (2012)
18. Polat S, Dokgöz, H, Yıldız, M, Kar, H, Toros, F, “Multidiciplanary approach to suspected neglect anda buse cases”, XIX. IPSCAN, 9-12 eylül, İstanbul, (2012)
19. Yıldırım V, Ekinci Ö, Kıllı Y, Çelenk N, Metin Ö, Öztürk Ö, Avcil S, Bayazıt H, Selçuk Esin İ, Sanberk S, Bostan R, Toros F. ‘’Opinion of general physiciansandspecialists on methylphenidateuse in children’’. Regional Conference of the International SocietyforAdolescentPsychiatryMentalHealth (ISAPP), 18th NationalSymposium of AdolescenyMentalHealth.p:57.
20.Yıldırım V, Bostan R, Ekinci Ö, Toros F, Akathisiaandpanicsymptomsassociatedwithhigh dose metoclopramideuse. Regional Conference of the International SocietyforAdolescentPsychiatryMentalHealth (ISAPP), 18th NationalSymposium of AdolescenyMentalHealth.p:79.
21. Yıldırım V, Güneş S, Kıllı Y, Toros F, Ekinci Ö, Theemerge of psychoticsymptomsassociatedwithlongtermmethyphenidateuse. Regional Conference of the International SocietyforAdolescentPsychiatryMentalHealth (ISAPP), 18th NationalSymposium of AdolescenyMentalHealth.p:80, 21-24 ekim, Ankara, (2013)
22. Güler G, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Co-existence of attention deficit hyperactivity disorder and Rathke cleft cyst: a case report. 6th International Symposium on Child and Adolescent psychopharmacology. 18 April 2014, Susesi Hotel-ANTALYA/TURKEY (2014).
23. Polat B, Gözpınarı N, Sevşm MS, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. An adolescents suffering from Klein-levin Syndrome. 6th International Symposium on Child and Adolescent psychopharmacology. 18 April 2014, Susesi Hotel-ANTALYA/TURKEY (2014).
24. Polat B, Yildirim V, Toros F. Vitamin B12 levels and socioeconomic status in ADHD patients Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 25, Supplement: 1,(2015)
25. Bostan R, Polat B, Yildirim V, Toros F. Mean platelet volume in children with autism spectrum disorder: preliminary study. Bulletin of Clinical Psychopharmacology ;25(Suppl. 1):S102-S3 (2015)
26. Teke H, Yildirim V, Polat B, Toros F. The most common mental disorders among children of divorced parents Bulletin of Clinical Psychopharmacology ;25(Suppl. 1):S121(2015)
27. Yidirim V, Killi Y, Gunes S, Bostan R, Toros F. Should immediate release methylphenidate be the treatment of choice for initiation of ADHD treatment?7th  International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent  Psychopharmacolog. April 15-19, 25(Suppl. 1):S160 (2015)
28. Ekinci N, Ekinci O, Toros F. Exacerbation of alopecia areata with methylphenidate treatment.Bulletin of Clinical Psychopharmacology; 25(Suppl. 1):S234 (2015)
29. Ekinci N, Ekinci O, Toros F. Sertraline-induced enuresis: a case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 25(Suppl. 1):S247 (2015)
30.Hafo Kiraz A, Yildirim V, Killi Y, Toros F. Simultaneous three syndrome in a case. Bulletin of Clinical Psychopharmacology ;25(Suppl. 1):S257 (2015)
31. Gunes S, Cobanogullari Direk M, Yildirim V, Okuyaz C, Toros F. Risperidone induced Pisa syndrome in a male adolescent.7th  International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent  Psychopharmacology;25(Suppl. 1):S276 (2015)
32. Ekinci O, Ekinci N, Toros F. Aripiprazole induced acute myopia in an adolescent.Bulletin of Clinical Psychopharmacology 25(Suppl. 1):S321-S2 (2015)
33. Cicek S, Bostan R, Yildirim V, Toros F. Topiramate-induced stuttering: a case report.Bulletin of Clinical Psychopharmacology 25(Suppl. 1):S372 (2015)
34. Guler G, Yildirim V, Toros F. Posttraumatic stress disorder after an internet game: a case report. 7th  International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent  Psychopharmacology April, Antalya, 25(Suppl. 1):S417 (2015)
35. Yildirim V, Gulen G, Toros F. Foot fetishism in a three years-old child: a case report.7th  International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent  Psychopharmacology, April, Antalya,25(Suppl. 1):S433 (2015)
36. Gunes S, Yildirim V, Ekinci O, Toros F. Sleepwalking after paternal incest: a forensic case. 7th International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent  Psychopharmacology, April 15-19, 25(Suppl. 1):S469-S70 (2015)
37. Gunes S, Yildirim V, Cobanogulları Direk M, Toros F, Okuyaz C, Kuyucu N. Neuroleptic malignant syndrome associated with valproate treatment in an adolescent with bipolar disorder. 7th  International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent  Psychopharmacology, ;25(Suppl. 1):S479 (2015)
38. Güler G, Polat B, Yıldırım V, Toros F. Steroid associated obsessive compulsive disorder in an adolescent: A case report.7th  International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent  Psychopharmacology, 25(suppl. 1):s433, Antalya,(2015)
39. Güler G, Kütük MÖ, Yıldırım V, Toros F. Fracture secondary to compulsion: A case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology(2015)
40. Güler G, Yildirim V, Kutuk MO, Ozge A, Toros F. Comorbidpsychiatricdisorders in migraineandtentiontypeheadachesubtypes. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. Antalya (2016).
41. Kutuk MO, Toros F, Tufan AE, Erden S, Sogut F, Güler G, Yildirim V, Sanberk S. Sociodemographicandclinicalcharacteristics of childrenandadolescentswith OCD, a datafrom a universityhospital in Turkey.8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. Antalya (2016)
42. Teke H, Yildirim V, Gunes S, Ekinci O, Toros F. Thedemographicandclinicalcharacteristics of sexuallyabusedboys. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. Antalya (2016)
43. Yildirim V, Kutuk MO, Ekinci O, Toros F. Suicideattemptspresentedto the Mersin University Child andAdolecentPsychiatryDepartmentwithinlast ten years. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. Antalya (2016)
44. Polat B, Yildirim V, Turkegun M, Toros F. Suicidalbehaviour in adolescetntsassociationsbetweenbreast feding duration. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child and AdolescentPsychopharmacology. Antalya (2016)
45. Kutuk O, Toros F, Sagut F, Erden S, Sanberk S. Thesociodemographicandclinicalfeature of childrenwith OCD in a universityhospital in Turkey. European Child andAdolescentPsychiatry 16th International of (ESCAP) EuropeanSocietyfor Child andAdolescentPsychiatry, Madrid, İspanya, (2015)
46. Teke H, Yildirim V, Polat B, Toros F. Themostcommonmentaldisordersamongchildren of divorcedparents. Bulletin of ClinicalPsychopharmacology, Antalya, Türkiye (2015)
47. Polat B, Yildirim V, Toros F. Vit B12 levelsandsocioeconomicstatues in ADHD patients. Bulletin of ClinicalPsychopharmacology, Antalya (2015).
48. Yildirim V, Oksuz N, Ayta S, Guler G, Toros F. Sleepdisorders of childhoodandadolecentsmigraineandepisodic TTH, International HeadacheSocietyandAmericanHeadacheSociety, Boston, USA, (2013)
49.Yıldırım V, Öksüz N, Ayta S, Guler G, Toros F, Taşdelen B, Özge A. Sleep disorders of childhood m,graine and episodic TTH, International Headache Congress, 33;8:183-4, Boston, (2013)
50. Özge A, Akdal G, Ayta S, Oksuz N, Guler G, Toros F, Tasdelen B. Vestubular complaints in children and adolescents who have episodic tention type headache and migraine, International Headache Congress,33;8:188-9, Boston, (2013)

YURTİÇİ TOPLANTI BİLDİRİLER
1. Okuyaz, Ç., Aydın, K., Gücüyener, K., Toros, F., Serdaroğlu, A., Yılgör, E., “Gece Terörü Olan Çocuklarda Oral Melatonin Kullanımı”, VI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 103, Ankara, (2004)
2. Özge, C., Toros, F., “Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu ile Sigara Arasındaki İlişki”, 7. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, MS007, Belek, (2004)0
3. Pekdemir, H., Toros, F., Çamsarı, A., Çicek, D., Yurtdaş, M., Parmaksız, T., Katırcıbaşı, T., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Sol Ventrikül Ekokardiyografi Parametreleri Üzerine Etkisi”, 8. Ergen Psikiyatri Sempozyumu, 55, Bursa, (2003)
4. Toros, F., Pekdemir, H., Çamsarı, A., Çicek, D., Yurtdaş, M., Parmaksız, T., Katırcıbaşı, T., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Atriyal Depolarizasyon ve Ventriküler Repolarizasyon Parametreleri Üzerine Olan Etkisi”, 8. Ergen Psikiyatri Sempozyumu, 57, Bursa, (2003)
5. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Mersin İlinde Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Depresyon Yaygınlığı”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 47, Ankara, (2003)
6. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Çocuk ve Ergenlerde İntihar Girişiminde Ailesel Risk Faktörleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 41, Ankara, (2003)
7. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Çocuk ve Ergenlerde İntihar Girişiminde Çevresel Risk Faktörleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 40, Ankara, (2003)
8. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Evde Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 49, Ankara, (2003)
9. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Okulda Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 48, Ankara, (2003)
10. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Çocuk, Aile ve Dayak”, V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 26, Adana, (2002)
11. Toros, F., Özge, A., Bozlu, M., “Primer Enürezis Nokturnası Olan Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Problemler ve EEG’de Hiperventilasyon Cevabının Değerlendirilmesi”, 12.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 26, İstanbul, (2002)
12. Toros, F., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon, Evlilik Uyumunun ve Çocuğu Algılama Şeklinin Değerlendirilmesi”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 56, Adana, (2002)
13. Toros, F., Yazıcı, K., Çamdeviren, H., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Anne ve Babalarında Anksiyete, Depresyon ve Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 46-47, Adana, (2002)
14. Tot, Ş., Yazıcı, K., Yazıcı, A., Toros, F., Metin, O., Bal, N., Erdem, P., “Üniversite Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Kullanım Sıklıkları”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 57-59, Adana, (2002)
15. Toros, F., Tot, Ş., “Kanser ve Diğer Kronik Hastalığı Olan Çocukların, Anne ve Babalarının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 48-49, Adana, (2002)
16. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, U., Tataroğlu, C., Kaleağası, H.‚ “Kekemelerde Kantitatif EEG Analizi: Hemisfer Asimetrisi ve Bölgesel Farklılıklar”, 3. Ulusal Epilepsi Kongresi, 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 114, Trabzon, (2002)
17. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Ailede Boşanma ve Anne-Baba Ölümünün Çocuk Üzerindeki Etkileri”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 200, Marmaris, (2002)
18. Uğuz, Ş., Toros, F., “Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanı Sıklığı”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 103, Marmaris, (2002)
19. Toros, F., Tataroğlu, C.‚ “Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergende Sitalopramın Etkinliği ve Tolerabilitesi”, 12.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, (2002)
20. Toros, F., Ünal, S., Turhan, A.H., Canım, A., Yılgör, E.‚ “Çocuklarda Obesite, Depresyon ve Özgüven”, 46. Milli Pediatri Kongresi, 261, Mersin, (2002)
21. Ünal, S., Toros, F., Ertürk, C., Bozkurt, A., Yılgör, E., “Obes Çocuklarda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri”, 46. Milli Pediatri Kongresi, 261, Mersin, (2002)
22. Tataroğlu, C., Toros, F., Özge, A., “Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Hazırlık Potansiyelleri”, 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 191, Antalya, (2002)
23. Diler, R.S., Avcı, A., Akgüloğlu, F., “Çocuk ve Ergen Majör Depresif Bozukluğunda Mevsimsel Özellikler”, 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Sapanca, (1998)
24. Diler, R.S., Avcı, A., Akgüloğlu, F., “Streptokok İnfeksiyonu ile İlişkili Çocukluk Çağı Otoümmin Nöropsikiyatrik Bozukluğu (PANDAS)”, 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Sapanca, (1998)
25. Diler, R.S., Avcı, A., Akgüloğlu, F.‚ “Çocuk ve Ergende Major Depresif Bozukluk”, 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Sapanca, (1998)
26. Avcı, A., Akgüloğlu, F., Diler, R.S., “Tourette Bozukluğunda Obsesif ve Depresif Belirtiler”, 7.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 22, Antalya, (1997)
27. Avcı, A., Kibar, M., Akgüloğlu, F., Diler, R.S., “Tourette Bozukluğunda SPECT Bulgularının Değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 23, Antalya, 1997
28. Özge, A., Toros, F., Çömelekoglu, Ü., Kaleagası, H., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kantiratif EEG Analizi”, Türk Nöroloji Dergisi, 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 184, İstanbul, (2005)
29. Özge, A., Toros, F., Kaleağası, H., “Çocuk ve Ergenlerdeki Primer Başağrıları: Psikiyatrik Komorbidite ve Başağrısı Özellikleri Arasındaki İlişki”, Türk Nöroloji Dergisi, 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 184, İstanbul, (2005)
30. Hallıoğlu, O., Öner, P., Toros, F., Makharoblize, K., Yılgör, E., “Hiperaktif Çocukların Sihirli İlacı Metilfenidatın (ritalin) Seri Kalp Hızı Değişkenleri Üzerine Etkisi”, 5. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 93, Antalya, (2005)
31. Toros, F., Özge, C., Bayramkaya, E., “Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışının Özgüven Alt Ölçekleri ile Değerlendirilmesi”, TÜSAD 27. Ulusal Kongresi, 16, Antalya, (2005)
32. Ankaralı, H., Mendeş, M., Akkuş, Z., Erdogan, S.E., Keskin, S., Toros, F., “Mersin’de Yaşayan Çocuklarda İntihar Girişim Sıklığı İçin Poisson Regression Kullanımı”, VIII. Biyoistatistik Kongresi, Bursa, (2005)
33. Özcan, İ.T., Toros, F., Pekdemir, H., Çicek, D., Çamsarı, A., Yurttaş, M., Akçay, B., Konukçu, İ., “Dikkat Eksikiği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Zaman Bağımlı Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi”, 5. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 80, İzmir, (2005)
34. Toros, F., Özge, C., Bayramkaya, E., “Mersin İlinde Liselerde Sigara Yaygınlığı, Sigara İçiminin Özgüven ile İlişkisi”, 5. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 81, İzmir, (2005)
35. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, Ü., Kaleağası, H., “Dikkat Eksikliği/hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kantitatif EEG Analizi”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 36, Belek, (2006)
36. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, Ü., Kaleağası, H., “Dikkat Eksikliği/hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kantitatif EEG Analizi”, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi. 5-10 aralık, 36 , İstanbul, (2005)
37. Özge, A.,Toros, F., Kaleağası, H., “Çocuk ve Ergenlerdeki Primer Başağrıları: Psikiyatrik Komorbidite ve Başağrısı Özellikleri Arasındaki İlişki”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 36, Belek, (2006)
38. Özge, A., Toros, F., Kaleağası, H., “Çocuk ve Ergenlerdeki Primer Başağrıları: Psikiyatrik Komorbidite ve Başağrısı Özellikleri Arasındaki İlişki”, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 aralık, 36 , İstanbul, (2005)
39. Solak, B., Toros, F., ” Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuı Olan Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyi ve Evlilik Uyum Düzeyi”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 37, Belek, (2006)
40. Mert, E., Gamsız Bilgin, N., Toros, F., “Acil Polikliniğine Özkıyım Girişimi Nedeni ile Gelen Olgularının Sosyodemografik ve Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 38, Belek, (2006)
41. Toros, F., Dokgöz, H., Gamsız Bilgin, N., “13 ve 11 Yaşındaki İki Çocuk Anne: Olgu Sunumu”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 39, Belek, (2006)
42. Gamsız Bilgin, N., Mert, E., Toros, F., Kar, H., “Kızlık Muayenesi Yapılan Adölesanlarda Anksiyete ve Depresyon Varlığının Araştırılması”, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 94, 23-26 Mayıs, Çeşme, İzmir, (2006)
43. Kütük, Ö., Gümüş, M., Metin, Ö., Yıldırım, V., Toros, F., “İntihar Girişimi Olan Olguların Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 113 , 4-8 eylül, Mersin, (2007)
44. Yıldırım, V., Gümüş, M., Toros, F., Metin, Ö., “2000-2007 Yıllarında Başvuran İkizlerin Biyopsikososyal Açıdan Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 113 , 4-8 eylül, Mersin, (2007)
45. Toros, F., Özge, A., Kütük, Ö., Metin, Ö., Yalın, O., “Primer Başağrıları ile Limbik Sistem Bozuklukları Arasındaki Yakın İlişki”, 6. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 112, 4-8 eylül, Mersin, (2007)
46. Bayramkaya, E., Toros, F., Özge, C., “Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Özkavramı, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki”, 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 182, 6-8 Eylül, Mersin, (2008)
47. Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Dokgöz, H., Metin, A., Toros, F., “Seksüel Saldırı Mağduru Mental Retarde Olguların Psikiyatrik Değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 163 , 14-17 Nisan , Antakya, (2009)
48. Çelik, G.G., Yıldırım, V., Metin, Ö., Yolga Tahiroğlu, A., Toros, F., Avcı, A., Örgen, A., Karayazı, İ., “Suicidal Girişimi Olan Ergenlerde Benlik İmgesi ve Aile Etkeni”, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 161, 14-17 Nisan, Antakya, (2009)
49. Yıldırım, V., Okuyaz, Ç., Toros, F., “DEHB Tanılı Olgularda EEG Kullanımı”, 28-31 mayıs, X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 203, Trabzon, (2008)
50. Sanberk S, Kütük MÖ, Söğüt F, Metin Ö, Yıldırım V, Toros F, “Cinsel İstismarı Yapan Bakıcı, Ergenlik Çağında Cinsel İstismara Uğramışsa; Asıl Kurban Kim, Asıl Suçlu Kim?: Bir Olgu Sunumu”, 10-12 Aralık, 14. Ergen günleri, 31, Ankara, (2009)
51. Toros, F., Kütük, Ö., “Nöroleptik Malign Sendrom”, Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar12. Ergen günleri, 14 -17 Kasım, 67, İstanbul, (2007)
52. Dokgöz, H., Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Toros, F., “Çocuk Anneler Kavramına Adli Tıp Yaklaşımı: 3 Olgu Sunumu”, VII. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 mayıs, 44, Konya, (2006)
53. Dokgöz, H., Gamsız Bilgin, N., Hakan, Kar., Toros, F., Çekin, N., “Çocukta Cinsel İstismar Olgularına Yaklaşımda Çocuk Psikiyatrisi Değerlendirilmesinin Rolü”, Uluslararası katılımlı VII. Adli Bilimler Sempozyumu ‘Çocuk İstismarı ve İhmaline Güncel Yaklaşımlar’, 24 – 27 mayıs, 33, Gaziantep, (2007)
54. Toros, F., Dokgöz, H., Kütük, Ö., Kar, H., Gamsız Bilgin, N., “2006-2007 Yılı Cinsel İstismar Olgularının Biyopsikososyal Değerlendirilmesi”, VII. Adli Bilimler Sempozyumu ‘Çocuk İstismarı ve İhmaline Güncel Yaklaşımlar’, 24 – 27 mayıs, 78, Gaziantep, (2007)
55. Öner, S., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Kurt, Ö., Toros, F., “Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”, 1. Sosyal Hizmetler Şurası, 289-296, Ankara, (2004)
55. Kütük, Ö.M., Ünal, S., Uyanıker, M.G., Toros, F., Sanberk, S., “Orak Hücreli Anemili Hastalarda Psikiyatrik Değerlendirmenin Önemi”, 7. Ulusal pediatrik hematoloji kongresi, 24-27 mayıs, Ankara, (2009)
56. Ekinci O, Toros F., “Metilfenidatın DEHB’de uyku bozukluğu eştanısına olumlu etkileri: Bir olgu sunumu”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, (2013)
57. Güler G, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “Atipik otizm tanılı 5 yaşında bir olguda risperidon kullanımı ile yüksek ateş”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, (2013)
58. Güneş S, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “14 yaşında otizm tanısı: Çocuk psikiyatrisine ulaşım zorluğuna ilişkin bir olgu örneği”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, (2013)
59. Güneş S, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “Risperidon kullanımıyla ortaya çıkan somnambulizm: Bir olgu sunumu”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, (2013)
60. Kıllı Y, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “Anemi tedavisi ile düzelen obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani: Ergen bir olgu sunumu “, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, (2013)
61. Yıldırım V, Çelik AO, Ünver O, Ekinci Ö, Toros F., “Trafik kazası sonrası, yoğun intihar düşünceleri, uygunsuz cinsel davranışları olan bir olgu sunumu”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, (2013)
62. Güler G., Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F.Konjenitalbilateral total görme kaybı olan otizmli infant olgu sunumu, Konya Otizm günleri, 28-30 kasım. Sf.99.(2013)
63. Polat B., Yıldırım V., Ekinci Ö., Toros F.Matrisid ve suisidal düşünceleri olan ergen olgu sunumu, Konya Otizm günleri, 28-30 kasım. Sf.98.(2013)
64. Kıllı Y., Yıldırım V., Kiraz A., Ekinci ö., Toros F. Moebius ve Williams Sendromuna eşlik eden otizm ve mentalretardasyon: Olgu sunumu. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım. Sf.91. (2013)
65. Gözpınar N., Yıldırım V., Ekinci Ö., Toros F. Risperidona bağlı ürtiker; olgu sunumu, Konya Otizm günleri, 28-30 kasım. Sf.90.(2013)
66. Güneş S., Yıldırım V., Aldemir Ö., Ekinci Ö., Toros F. Angelman sendromu ve otizm birlikteliği: Bir olgu sunumu. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım, Dedeman, Sf.92.(2013)
67. Bostan R., Yıldırım V., Ekinci Ö., Toros F.Serebralarteriovenözmalformasyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu birlikteliği: Olgu sunumu. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım. Sf.93.(2013)
68. Bostan R., Yıldırım V., Metin A., Ekinci Ö., Toros F. Cinsel istismara uğrayan okul öncesi dönemdeki çocukların ve istismarcıların özellikleri. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım. Sf.94.(2013)
69. Bostan R, Polat B, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Başına televizyon düşüren çocukta diabetes insipidus, DEHB ve ihmal: Bir olgu sunumu. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan, Konya Dedeman Oteli, Konya (2014)
70. Kıllı Y, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Torros F. Selektif mutizm olan çocuklar. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan, Konya Dedeman Oteli, Konya (2014)
71. Polat B, Bostan R, Yıldırım V, Ekinci ö, Toros F. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan, Konya Dedeman Oteli, Konya (2014)
72. Gözpınar N, Ekinci Ö, Yıldırım V, Polat B, Toros F. Geç başlayan otistik regresyonda tanısal zorluklar: Bir olgu örneği. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan, Konya Dedeman Oteli, Konya (2014)
73. Güneş S, Kıllı Y, Güler G, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Metilfenidat tedavisiyle düzelen somnambulizm olgusu. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan, Konya Dedeman Oteli, Konya (2014)
74. Gunes S, Yıldırım V, Toros F. Ensest sonrası uyurgezerlik: Bir adli olgu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; (2015)
75. Polat B, Güler G, Yıldırım V, Toros F. Homisidal davranışı olan çocuk: Olgu sunumu 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; İstanbul, (2015)
76. Gunes S, Çobanoğulları Direk M, Yıldırım V, Okuyaz C, Toros F. Suicid girişimi sonrası serotonin sendromu olgusu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; 1-4 Nisan, Dedeman, Bostancı-İSTANBUL, (2015)
77. Guler G, Yıldırım V, Teke H, Toros F. Kardeş sayısının çocukluk çağı mastürbasyon davranışına etkisi nedir? 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; (2015)
78. Polat B, Yıldırım V, Güler G, Toros F. DEHB tanısı alan çocuklarda kısa ve uzun etkili metilfenidat tedavisinin etkinliği ve yan etki düzeyleri üzerine ön çalışma. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; İstanbul (2015)
79. Yıldırım F, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. 2002-2014 yılları arasında Mersin Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran cinsel kimlik bozukluğu tanılı hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri. 20. Ergen Günleri. Zor Yaşam Koşulları ve Ergenler, 12-14 Kasım, Malatya (2015).
80. Yıldırım V, Güneş S, Ekinci Ö, Toros F. ’İntihar edemezsin ki’ bir olgu sunumu. 20. Ergen Günleri. Zor yaşam koşulları ve ergenler, İnönü Üniversitesi, 12-14 Kasım, Malatya ( 2015)
81. Güneş S, Yıldırım V, Bostan R, Teke H, Ekinci Ö, Toros F. 20. Ergenlerde akran zorbalığı. 20. Ergen Günleri.İnönü Üniversitesi, Zor yaşam koşulları ve ergenler,  12-14 Kasım, Malatya (2015)
82. Güneş S, Teke H, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Farklı bir OKB olgusu. 20. Ergen Günleri. Zor yaşam koşulları ve ergenler.  12-14 Kasım, İnönü Üniversitesi, Malatya (2015)
83. Güneş S, Teke H, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. ‘Anne içimdeki yılanı öldürdüler’. 20. Ergen Günleri. Zor yaşam koşulları ve ergenler, İnönü Üniversitesi, 12-14 Kasım, Malatya (2015)
84. Teke H, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Dikkat eksikliğimi? Absans nöbeti mi? 20. Ergen Günleri. Zor yaşam koşulları ve ergenler, İnönü Üniversitesi, 12-14 Kasım, Malatya (2015)
85. Teke H, Gunes S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Çocukluğunda cinsel istismara uğrayıp, yıllar sonra cinsel istismar suçu işleyen 4 olgu. 20. Ergen Günleri, İnönü üniversitesi, 12-14 Kasım, Malatya (2015)
86. Güneş S, Teke H, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Pika sendromu ve majör depresyon birlikteliği: Bir ergen olgu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ‘yenilikler ve yenilenmeler’ 13-16 Nisan (2016)
87. Güneş S, Teke HN, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Enürezis nedeniyle çocuk psikiyatri kliniğine başvuran diabetes insipidus olgusu. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi ‘yenilikler ve yenilenmeler’. 13-16 nisan(2016)
88. Teke HN, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği birlikteliğinin sertralin ile tedavisi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016, swiss otel, İzmir (2016)
89. Teke HN, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Anoreksiya nervosa olgusunun fluoksetin ile kısa sürede tedavisi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 13-16 Nisan 2016, Swiss otel, İzmir (2016)
90. Yıldırım V, Toros F, Çelenk N, Metin Ö, Öztürk Ö, Avcıl S, Bayazıt H, Dursun OB, Sanberk S, Bostan R, Güneş S, Vural MA. 17. Ergen Günleri, 6-8 Aralık 2012, Samsun. Ergenlik mi? Psikopatoloji mi? (2012)
91. Kütük MÖ, Tufan AE, Güler G, Topal Z, Toros F. Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu tanılı çocukların klonidin tedavisine yanıtları ve yordayıcıları: Natüralistik, açık-uçlu, uzunlamasına takip çalışması. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve hastalıkları Kongresi, İzmir, (2016)
92. Güler G, Yıldırım V, Metin A, Ekinci Ö, Toros F. Kendi annesine karşı ensest eylem girişimi olan ergen olgu, X. Adli Bilimler Sempozyumu, Ankara, (2013)
93. Güler G, Yıldırım V, Toros F. Posttravmatik obsesif kompulsif bozukluk, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, (2015)
94. Güler G, Albayrak B, Kütük MÖ, Yıldırım V, Toros F, Dokgöz H. Pediatrik bipolar bozukluk ve tekrarlayan cinsel istismar: İki olgu sunumu. 1. Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, (2015)

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KONGRE VE SEMPOZYUM KONUŞMALARIMDAN ÖRNEKLER
Çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlara genel bir bakış, 2002
Çocuk cerrahisinde etik: Çocuğun karara katılımı, 2002
Çocuk istismarı ve ihmali, 2002
Hiperaktif çocukta aile ve öğretmen eğitimi, 2008
Ergenlerde dirençli OKB tedavisi, 2007
Okul, aile ve şiddet: Okulda ve şiddet risk faktörleri ve depresyon ile ilişkisi, 2007
Çocuk ve ergenlerde başağrısı, 2009
Çocuk ve başağrısı olgu sunumları, 2011
Otizm ve diyet, 2016
Çocuk ve teknoloji, 2015
Mersin ODTÜ Koleji. Öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. 23.06.2015.