+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

KONULARIMIZ

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) VE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG)
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) VE ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (ÖÖG) OLAN ÇOCUKLARIN ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER 1.Öncelikle bütün öğrencilerin kişilik özellikleri ve...
SORULARLA DEHB ( Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu)
SORULARLA DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)             Son yıllarda toplumun her kesiminde çocuk ve ergenlerdeki dikkat eksikliği, hiperaktivite ve/veya dürtüselliğe...
ZEKA GERİLİĞİ (MENTAL RETARDASYON) (MR)
ZEKA GERİLİĞİ (MENTAL RETARDASYON) (MR)   Zeka geriliği; güncel kullanımlarda; zihinsel gelişme geriliği, zeka yetersizliği, zeka özrü, normal altı zeka,...
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)          OKB, bireyin sosyal, mesleki işlevselliği ve toplumsal etkinlikleri üzerinde önemli ölçüde bozulmaya neden olan, obsesyon (saplantı)...
ÇOCUK VE ERGENDE KONVERSİYON BOZUKLUĞU
ÇOCUK VE ERGENDE KONVERSİYON BOZUKLUĞU Organik nedenlerle açıklanamayan, psikososyal ya da duygusal nedenlere bağlı olduğu düşünülen, bedensel yakınmalarla seyreden ruhsal...
İLETİŞİM BOZUKLUKLARI
İLETİŞİM BOZUKLUKLARI 1.Sözel anlatım bozukluğu (konuşma dili bozukluğu, gelişimsel ekspresif afazi) Bu bozuklukta kullanılan sözcük sayısı çok sınırlıdır, dilbilgisi yönünden...
OTİSTİK BOZUKLUK
OTİSTİK BOZUKLUK (OTİZM) İlk kez Leo Kanner 1943’de ‘erken infantil otizm’ terimini kullanmıştır. Temel sorunlar; -Sosyal iletişimdeki yetersizlik, -Konuşmada gecikme...
ÇOCUK VE ERGENDE ŞİZOFRENİ
ÇOCUK VE ERGENDE ŞİZOFRENİ Şizofreni terimi ilk defa Eugen Bleuler (1911) tarafından kullanılmıştır. Şizofreni sosyal ve akademik hayatta ciddi sorunlara...
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNDE ACİL DURUMLAR
ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİNDE ACİL DURUMLAR Çocuk ve ergen psikiyatrisinde acil durum; çocuğun ya da bir başkasının yaşamının tehlikede olduğu...
UYKU ve UYKU BOZUKLUKLARI
UYKU ve UYKU BOZUKLUKLARI Uyku, sağlıklı kişilerde kalitatif ve kantitatif özellikleri bakımından oldukça fazla değişiklikler gösteren, düzenli, tekrarlanan ve kolaylıkla...
PANİK BOZUKLUK
PANİK BOZUKLUK Panik bozuklukta görülen panik ataklar; bazen agorafobi ile birlikte bazen de agorafobisiz meydana gelebilir. Agorafobi bazen panik atak...
ALKOL VE MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
ALKOL VE MADDE KÖTÜYE KULLANIMI
ÇOCUKLARIMIZ VE KORKULARI
ÇOCUKLARIMIZ VE KORKULARI Korku; insanı tehlikelere karşı koruyan, insanın yapısında bulunan temel duygulardan biridir ve fizyolojik olarak her yaşta ortaya...
TİK BOZUKLUKLARI
TİK BOZUKLUKLARI          Tikler ani, tekrarlayıcı, ritmik olmayan, basmakalıp hareket, mimik ya da ses çıkarma davranışlarıdır. Tikler çocukluk çağının en...
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU
YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU (YAB) DSM IV Tanı ölçütleri: 1.En az 6 ay süre ile hergün ortaya çıkan, birçok olay ya...
SOSYAL FOBİ VE ÖZGÜL FOBİ
SOSYAL FOBİ (SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU)   Sosyal fobisi olan çocuk ve ergenler; tanımadık insanlarla karşılaştığı ya da başkalarının gözünün üzerinde...
SELEKTİF MUTİZM
SELEKTİF MUTİZM
ANOREKSİYA NEVROZA
ANOREKSİYA NEVROZA
12